Tez ve Proje Çalışmaları

Home / Tez ve Proje Çalışmaları

Akdemesiyenlerin doktora, yüksek lisans çalışmaları ile birlikte Tübitak , BAP proejerinde modelleme, sonlu eleman analizi, tasarım ve üretim hizmeti veren firmamız, kullandığı yazılımlar ve tasarım teknikleri ile çalışmalarınız için en doğru sonuçları siz akademisyenlere sunar. Materialise yazılımlarının kullanıldığı çalışmalarda hekimlere medikal sertifikalar da sunularak, çalışmaların doğrulu valide edilir. Diş Hekimliği, Tıp ve Mühendislik Fakülteleri ile bir çok çalışma gerçekleştiren BTech Innovation, üniversiteler ile de ortak ARDEB projeleri yürütmektedir.