Kategori: 3D Baskı Teknolojileri

Home » Archive by Category "3D Baskı Teknolojileri"

DLP (Digital Light Processing)

Stereolithografi’ye benzer bir sürecin olduğu fotopolimerin kullanıldığı katmanlı imalat teknolojisidir. Fakat en büyük fark ışık kaynağının olmasıdır. DLP, geleneksel bir ışık kaynağı olan ark lambası ile sıvı kristal ekran panelinin ya da deforme olabilen bir aynanın (DMD) kullanıldığı bir sistemdir. Tek geçişte bütün fotopolimer reçine üzerine uygulandığı için Stereolithografi’den daha hızlıdır. DLP ile yapılan üretimlerde […]

SLS (Selective Laser Sintering)

Lazer sinterleme/ergitme birbiri yerine kullanılabilen terimlerdi. Lazer tabanlı, toz malzemeler ile çalışan katmanlı imalat tekniğidir. Toz malzeme sıkı bir şekilde toz yatağına serilir ve lazer 3B veriye göre toz yatağında izlenir. Lazer ile toz sinterlenir ve kaynaşır. Kaynaşan partiküller katı bir şekil alır. Her katman tamamlandığında tekrar toz malzeme toz yatağına serilir ve lazer tekrar […]

Inkjet (Binder Jetting)

Bu yöntemde, toz materyal üzerine mürekkepli yazıcılar benzeri hareketli bir kafa ile yapıştırıcı uygulanır ve üz¬erine yeni materyal katmanı serilerek sertleştirilir. Yapıştırıcı ana tutucu olduğundan genel olarak daha kırılgan çözümler gerçekleştirilir. Bu işlemin avantajı SLS’de olduğu gibi destek yapıya ihtiyacı yoktur. Çünkü toz yatağındaki tozlar bu işlevi görür. Bu sürecin en ayırt edici süreci bağlayıcıya […]

Inkjet (Material Jetting)

Bu yöntemde, sıvı veya eriyik balmumu türü malzemeler kontrollü olarak, mürekkepli yazıcı benzeri hareketli kafalar tarafından püskürtülerek ve kürlenerek şekil oluşturulur. Bu yöntemin en büyük avantajı, hassas ve parlak yüzeylerin kolaylıkla elde edilebilmesidir; ancak, nispeten kırılgan ve zaman alıcı bir imalat yöntemidir.

EBM (Electron Beam Melting)

Elektron ışını ile ergitme ile yapılan katmanlı imalat tekniği İsveç’de bulunan Arcam firması tarafından geliştirildi. Metal tozlardan katı bir model ortaya çıktığı için Direk Metal Lazer Sinterleme’ye (DMLS) benzer bir metottur. Anahtar fark EBM’de ısı kaynağı elektron ışınlarıdır. EBM teknolojisi, tamamen yoğun metal tozlarını güçlü bir elektron ışını ile eriterek katman katman inşa eden bir […]

SLA (Stereolithography)

Stereolithografi (SL), ilk 3D baskı olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. SL, lazer bazlı fotopolimer reçinelerin kullanıldığı bir süreçtir. Lazer ile hassas bir şekilde sertleşerek hassas parçalar üretilir. Kompleks bir süreç fakat fotopolimer reçine hareketli bir platformun içerisine konularak lazer ışını x-y eksenlerinden 3B veriye göre reçinenin sertleşmesi gereken yüzeye çarpar. Katman tamamlandıktan sonra bölme içindeki […]

FDM (Fused Deposition Modelling)

“3-boyutlu yazıcı” olarak adlandırılan imalat yöntemidir. Genelde plastik ve polimer malzemelerin kullanıldığı bu yöntemde, malzemeler filamentler halinde eritilip uygulama yapan hareketli bir kafaya iletilir ve katmanlar halinde üst üste yapıştırılarak şekil oluşturulur ve ortam sıcaklığında sertleştirilir. Bu yöntem genellikle hızlı prototipleme ve az sayıda seri imalat durumlarında tercih edilmektedir. Bu teknik ile çok parçalı, hareketli […]