Kalp ve Damar Modelleme

Home » Medikal 3D Printing » Kalp ve Damar Modelleme

BTech kardiyovasküler cerrahilerden, kompleks rekonstrüksüyon cerrahlarına kadar bir çok cerrahi girişimi bilgisayar destekli yazılımlar aracılığı ile planlayarak ameliyat başarılarının artırılmasına ve cerrahi risklerin azaltılmasına yardımcı olur.

Sanal Cerrahi Planlama yönteminde hastanın radyolojik görüntüleri mühendisler tarafından 3 boyutlu hale getirilerek işlenebilir dosyalar haline getirilir. 3 Boyutlu görüntüler üzerinde yapılan analizler ve ölçümler sayesinde, yapılacak cerrahinin tüm adımları milimetrenin onda biri hassasiyetle hesaplanır ve böylece hatalara, sürprizlere yer bırakmaz. Kas, sinir ve damarların ilişkileri, kemik yoğunluğu, doku kalınlığı, kemiğin zayıf ve güçlü bölgeleri bilgisayarlı ortamda hesaplanarak yapılacak kesi, vidalama veya endoskopi için en doğru ve en güvenli bölge seçililir. Bu çalışmalar aynı zamanda kişiye özel kesi kılavuzlar için ön çalışma olur.

 

 

 

“3D Baskının benim için ana faydası, doğuştan kalp hastalığında olduğu gibi bireysel anatominin, her bir anatominin benzersiz olduğunu göstermektir. Ve hastalarla ilgili karmaşık prosedürler yapmaktan ve işlemekten söz ederken, bu temsili görebilmek ve hissetmek için bire bir ölçülerde, en iyi prosedürü planlayabileceğimiz, en iyi ve en uygun ameliyatı planlayabileceğimiz ve yargılamadaki hatalarımızı minimize ettiğimizden emin olduğumuz anlamına gelir.”   Dr. Tarique Hussain, Pediatric Cardiologist, Evelina Children’s Hospital at Guy’s & St Thomas, UK

Kardiyovasküler mühendislik

Kardiyovasküler hastalıklar sadece bir kişinin hayatı üzerinde büyük etkilere sahip olmakla kalmaz aynı zamanda tedavi giderleri toplum üzerinde yüke neden olur. Şaşırtıcı olmayan şekilde, optimize edilmiş implant ve cihazlar tasarlama ve kardiyovasküler prosedürleri optimize etmek için birçok araştırma gerçekleştirilmektedir.

Btech ile Tarama verilerinden başlayın ve Anatomi kapsamı üzerine mühendislik yöntemleriyle ilerleyin:

A: Ölçme – B: Tasarlama – C: Modelleme

Btech Innovation’ın tecrübeli mühendislerinin kullandılığı Mimics Innovation Suite aort ve koronerler gibi farklı kan damarları, anevrizma ve stenoz dahil olmak üzere kalbin farklı bölümleri ve kapakçıkları, aort kapakçığının 3D modellerini oluşturarak kardiyovasküler problemlere mühendislik çözümlerin bulunmasına yardım eder. Medikal görüntü verileri(CT veya MRI tarama) kullanarak hastaya özel anatomi, bozukluklar ve hastalıklar analiz edilebilir.

 

Dünya çapında kardiyovasküler araştırmacılar aşağıdakileri gerçekleştirmek üzere Mimics Innovation Suite programını seçmiştir. :

  • İçeri aktarılan 2D görüntüyü baz alarak kalp ve damarları 3D olarak görselleştirin…
  • 0 merkez hattı kullanarak hasta grubu anatomilerinin yanında hasta anatomisi üzerine doğru 3D ölçümleri gerçekleştirir.
  • İstatistiksel analiz veya ekstra ölçümler gerçekleştirmek için ölçümleri Matlab’a aktarın
  • Kalp kapakçıklarının, stentlerin, stent greflerin ve kılavuz tellerin uyumunu doğrulamak veya gelişmiş tasarım için giriş olarak anatomik verileri kullanın…
  • Kan akışlarını analiz etmek için doğru ağları istenen CFD paketlerine aktarın…
  • Cihaz test etme ve/veya cerrahiye hazırlanmak için 3D modeller üreterek kompleks anatominin somut modelini oluşturun…
  • ABD ve Avrupa’da gerekli izinlere sahip olan güvenilir bir yazılım kullanın…
  • Ve Daha Fazlası…