Mimics Innovation Suite ile Organ Nakli

Home » 3D Printing » Mimics Innovation Suite ile Organ Nakli

Mimics Innovation Suite ile Organ Nakli

Posted on

Case presented by Rtishchev Anton and Zaiko Valeriy from Academician V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial Organs, Russian Federation

Mevcut durumda karaciğer hastalıklarını son aşamada tedavi etmenin tek yolu karaciğer transplantasyonudur. Cerrahın hem hastayı tedavi etmesini hem de donöre zarar vermemesini sağlamak için transplantasyon verimliliğinin operasyondan önce değerlendirilmesinin oldukça hassas olması gerekir. Dahası cerrahi müdahalenin başarısı donör karaciğerinin hacmine, transplante ve önemli damarların interpozisyonuna bağlıdır. Mimics Innovation Suite araştırmacılara uygun şekilde hastaların anatomisi hakkında derinlemesine bilgi sağlar böylelikle transplantasyon ve ciğer tümor cerrahisini değerlendirmek için değerli altyapı bilgileri sağlar.

MIMICS® INNOVATION SUITE KULLANARAK KARACIĞER TRANSPLANTASYONUNU DEĞERLENDIRME

3D RECONSTRUCTION OF THE RIGHT LOBE OF THE LIVER AND THE GREAT VESSELS

Canlı akraba transplantasyonunda karaciğer dokusunun hacmi kritik rol oynar. Post operatif karaciğer yetmezliğini önlemek için donörden alınan kanla iyi şekilde beslenen ve alıcıya nakledilen dokunun büyüklüğü bu nedenle vücut ağırlığı ile ilişkili olmalıdır. Araştırmacılar CT verilerini 3D modellere dönüştürmek için Mimics Innovation Suite içerisinde yer alan hassas segmentasyon araçlarını kullanırlar. Bu, cerraha karaciğer dokusunu ve önemli damarları 3D şekilde yeniden oluşturma imkanı sağlar bunlar daha sonra optimal parça alma (rezeksiyon) koşullarını incelemek için sanal olarak kesilir ve böylece operasyon içerisinde kan kaybı riski minimize edilir ve hastaların cerrahi müdahale zamanı ve rehabilitasyon süreleri azaltılır.

3D MODELLERI KULLANARAK KARACIĞER TÜMÖR REZEKSIYONLARININ GÖRSELLEŞTIRILMESI

Tümör Rezeksionu için Sanal Cerrahi Planlama

Kesme düzleminin karmaşıklığı nedeniyle tümör rezeksiyon cerrahisi çok kapsamlı operasyon öncesi planlama gerektirir. Burada cerrahın karşılaştığı temel zorluk karaciğer dokusunu kesmek için optimal yolu seçmek, toplam tümör rezeksiyonunu gerçekleştirmek ve cerrahi müdahale ve postoperatif perfüzyon esnasında kan kaybı riskini minimize etmektir. Böyle Karaciğer tümör rezeksiyonunu doğru şekilde değerlendirebilmek için araştırmacılar tümörün önemli damarlara göre mekansal konumunu belirlemek ve kesme düzlemi kullanarak karaciğeri sanal olarak kesmek için Mimics Innovation Suite kullanabilir.

 

Ultrason Bilgilerinden 3D Dosya Oluşturma

Ultrason Görüntülerinden oluşturulmuş Damarlar

Kontraendikasyonlar olmadan hızlı ve güvenli şekilde anatomik bilgi elde etmek için operasyon öncesi dönemde ultrason işlemi gerçekleştirilir. Geleneksel olarak 2D ultrasonlar kullanılır ancak son zamanlarda hacimsel 3D ultrasonların popülerliği artmaktadır. Kartezyen kare bölmeler olarak bilgileri dışarı aktararak ultrasonik bilgiler Mimics Innovation Suite içerisine aktarılabilir. Bu bilgiler CT veya MRI ile karşılaştırıldığında aynı seviyede bilgilendirici olmamaları veya analizlerinin kolay olmamasına rağmen Mimics ile oluşturulan ultrasonik bilgilerden elde edilen 3D yeniden oluşturma kapsamlı ve doğru sonucu ortaya çıkarır.

 

Ultrasonik görüntülerin doğruluğunu daha fazla artırabilmek için araştırmalar çoklu taramaları birleştirmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Ortaya çıkan yığın Mimics Innovation Suite içerisine yüklemir, burada cerrah görüntüleri daha hassas şekilde bölebilir ve tasarlayarak ultrasonik bilgilerden bilgilendirici 3D yeniden oluşturma bilgileri elde edebilir.

Hassasiyeti Doğrulama

Araştırmacılar ultrason ile oluşturulan 3D verileri, CT görüntüleme ile elde edilen görüntülerle birleştirerek hassasiyeti doğrular. Ultrasonik verilerden elde edilen 3D dosyalar, ameliyat öncesinde CT görüntülerini desteklemek için kullanıldılar. Bu onaylanacak karaciğer tümörünün boyu ve yerini doğrulama imkanı sağladı. Aynı zamanda yeniden oluşturma çok fazla sayıda CT taraması ve ona eşlik eden radyasyona ihtiyaç duymadan tümör büyümesinin dinamiğini gözlemleme için kullanılabilir. Dahası ultrasonik bilgilerden elde edilen 3D modellerin geleneksel CT taramaları ile karşılaştırılması ultrasonik 3D modellemenin anatomik modeli analiz etmek için uygun bir yöntem olduğunu gösterir.

 

Mimics 17.0 Araştırma sürümü Mimics Innovation Suite araçları ile ele alınabilir uygulama kapsamını genişleterek 3D ultrason görüntü yığınlarının kullanıcı dostu şekilde içeri aktarılmasını beraberinde getirir. Ultrasonun maliyeti ve radyasyon faydaları sayesinde Mimics kullanıcıları Anatomi hakkında yeni mühendislik (teknik yöntemleri) keşfedebilir.

BTECH INNOVATION UZUN SÜREDIR ÇALIŞTIĞI BU ALANDA TECRÜBELI MÜHENDISLERI ILE YUKARIDA BAHSEDILEN TÜM SANAL CERRAHI PLANLAMA VE OPERASYON HAZIRLIKLARINI KENDI BÜNYESINDE YAPMAKTADIR VE BIR HIZMET OLARAK HEKIMLERE, ARAŞTIRMACILAR VE FIRMALAR SUNMAKTADIR.