Arşivler: Projects

Home / Projects
FDM (Fused Deposition Modelling)
Project

FDM (Fused Deposition Modelling)

“3-boyutlu yazıcı” olarak adlandırılan imalat yöntemidir. Genelde plastik ve polimer malzemelerin kullanıldığı bu yöntemde, malzemeler filamentler halinde eritilip uygulama yapan hareketli bir kafaya iletilir ve katmanlar halinde üst üste yapıştırılarak şekil oluşturulur ve ortam sıcaklığında sertleştirilir. Bu yöntem genellikle hızlı prototipleme ve az sayıda seri imalat durumlarında tercih edilmektedir. Bu teknik ile çok parçalı, hareketli...

SLA (Stereolithography)
Project

SLA (Stereolithography)

Stereolithografi (SL), ilk 3D baskı olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. SL, lazer bazlı fotopolimer reçinelerin kullanıldığı bir süreçtir. Lazer ile hassas bir şekilde sertleşerek hassas parçalar üretilir. Kompleks bir süreç fakat fotopolimer reçine hareketli bir platformun içerisine konularak lazer ışını x-y eksenlerinden 3B veriye göre reçinenin sertleşmesi gereken yüzeye çarpar. Katman tamamlandıktan sonra bölme içindeki...

DLP (Digital Light Processing)
Project

DLP (Digital Light Processing)

Stereolithografi’ye benzer bir sürecin olduğu fotopolimerin kullanıldığı katmanlı imalat teknolojisidir. Fakat en büyük fark ışık kaynağının olmasıdır. DLP, geleneksel bir ışık kaynağı olan ark lambası ile sıvı kristal ekran panelinin ya da deforme olabilen bir aynanın (DMD) kullanıldığı bir sistemdir. Tek geçişte bütün fotopolimer reçine üzerine uygulandığı için Stereolithografi’den daha hızlıdır. DLP ile yapılan üretimlerde...

SLS (Selective Laser Sintering)
Project

SLS (Selective Laser Sintering)

Lazer sinterleme/ergitme birbiri yerine kullanılabilen terimlerdi. Lazer tabanlı, toz malzemeler ile çalışan katmanlı imalat tekniğidir. Toz malzeme sıkı bir şekilde toz yatağına serilir ve lazer 3B veriye göre toz yatağında izlenir. Lazer ile toz sinterlenir ve kaynaşır. Kaynaşan partiküller katı bir şekil alır. Her katman tamamlandığında tekrar toz malzeme toz yatağına serilir ve lazer tekrar...