Inkjet (Material Jetting)

Inkjet (Material Jetting)

Bu yöntemde, sıvı veya eriyik balmumu türü malzemeler kontrollü olarak, mürekkepli yazıcı benzeri hareketli kafalar tarafından püskürtülerek ve kürlenerek şekil oluşturulur. Bu yöntemin en büyük avantajı, hassas ve parlak yüzeylerin kolaylıkla elde edilebilmesidir; ancak, nispeten kırılgan ve zaman alıcı bir imalat yöntemidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.