SLA (Stereolithography)

Home » 3D Baskı Teknolojileri » SLA (Stereolithography)

SLA (Stereolithography)

Posted on

Stereolithografi (SL), ilk 3D baskı olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. SL, lazer bazlı fotopolimer reçinelerin kullanıldığı bir süreçtir. Lazer ile hassas bir şekilde sertleşerek hassas parçalar üretilir. Kompleks bir süreç fakat fotopolimer reçine hareketli bir platformun içerisine konularak lazer ışını x-y eksenlerinden 3B veriye göre reçinenin sertleşmesi gereken yüzeye çarpar. Katman tamamlandıktan sonra bölme içindeki platform (Z ekseninde) azalır. Ve sonraki katmanda lazer izlenir. Bu süreç modelin üretimi tamamlanana kadar devam eder. Platform tekneden dışarı alınır. SL işleminin doğası gereği destek yapılar vardır. Bazı parçalardan özellikle girintili çıkıntılı parçalardan, oyuklu parçalarda bulunan destek yapılarının manuel çıkartılması gerekebilir.
Diğer son işleme adımları açısından SL’den yapılan üretimlerin temizleme ve sertleştirilmeye ihtiyaç vardır. Sertleştirmek için fırın benzeri bir makinede yoğun bir ışığa tabi tutulmalıdır.
Stereolithografi, mükemmel yüzeylerin elde edildiği hassas üretimlerin yapılabildiği bir teknolojidir.