SLS (Selective Laser Sintering)

Home » 3D Baskı Teknolojileri » SLS (Selective Laser Sintering)

SLS (Selective Laser Sintering)

Posted on

Lazer sinterleme/ergitme birbiri yerine kullanılabilen terimlerdi. Lazer tabanlı, toz malzemeler ile çalışan katmanlı imalat tekniğidir. Toz malzeme sıkı bir şekilde toz yatağına serilir ve lazer 3B veriye göre toz yatağında izlenir. Lazer ile toz sinterlenir ve kaynaşır. Kaynaşan partiküller katı bir şekil alır. Her katman tamamlandığında tekrar toz malzeme toz yatağına serilir ve lazer tekrar o katman üzerinden geçer. Üretim alanı kesinlikle kapalı tutulmalı ve ortamın sıcaklığı muhafaza edilmelidir. İşlem bittiğinde model toz yatağında alınır ve kalan tozlar bir sonraki üretimde kullanılır. Bu üretim tekniğindeki bir avantaj toz yatağındaki tozların ayrıca destek görevini görmesidir. Böylelikle karmaşık yapıdaki geometrilerin üretilmesi mümkün hale gelmektedir. Sinterleme için yüksek sıcaklığa gerek olması ayrıca bir dezavantaj oluşturmaktadır. Soğutma süreleri önemli bir konudur. Lazer sinterleme plastik ve metal malzemeler işleyebilir. Metal sinterleme, çok daha güçlü bir lazer ve daha yüksek bir proses sıcaklığı gerektirir. Bu prosesle üretilen parçalar SL ve DLP’den üretilen parçalara göre daha güçlüdür fakat yüzey son işlemi ve yüzey hassasiyeti iyi SL ve DLP kadar iyi değildir.